לייעוץ ללא התחייבות:

עריכת צוואה

מהי צוואה?

צוואה הינה מסמך שבו קובע אדם מה ייעשה ברכושו לאחר מותו. כאשר לא קיימת צוואה, רכושו של האדם יעבור ליורשיו בהתאם לקבוע בחוק הירושה.

מי יכול לערוך צוואה וכיצד?

כל אדם מעל גיל 18 רשאי לערוך צוואה.

הצוואה יכולה להיות בכתב יד, בעדים בפני רשות (כולל נוטריון) או בעל פה.

צוואה בכתב יד זו צוואה שנכתבת כולה בכתב ידו של המצווה בתוספת תאריך כתיבתה וחתימה בכתב ידו. צוואה זו אינה מומלצת משום שקל לטעון כנגדה שהיא מזויפת מאחר שהיא לא נעשתה בפני עדים.

צוואה בעדים הינה צוואה אשר על המצווה לחתום עליה ולהצהיר כי זוהי צוואתו בפני 2 עדים בגירים אשר כשירים מבחינה משפטית להעיד, כאשר 2 העדים אינם יכולים להיות אנשים אשר עשויים ליהנות לפי הצוואה.

צוואה מול רשות הינה צוואה שבה אדם חותם על צוואתו מול שופט או נוטריון על ידי כך הוא נותן תוקף ומהימנות חזקים יותר לצוואתו.

כל אדם רשאי לבחור את הדרך בה הוא רוצה לערוך את צוואתו, כאשר רק אדם השוכב על ערש דווי רשאי לערוך צוואה בעל פה.

קיימת חשיבות גדולה לערוך צוואה, אך ורק, על פי אחת מהאפשרויות שצוינו וזאת, על מנת למנוע מצב בו הצוואה לא תהא תקפה ולא תקוים.

ודגש כי הנהנים מהצוואה אינם יכולים להיות מעורבים בכל צורה שהיא הן בכתיבת הצוואה והן במעמד החתימה עליה שכן, הדבר עלול להביא לפסילתה של הצוואה.

למי כדאי לערוך צוואה?

לכל אדם כדאי לערוך צוואה וזאת, כדי להבטיח את קיום רצונו בחלוקת עיזבונו אשר תתבצע ללא סכסוכים בין היורשים.

מהי מטרת הצוואה?

מטרת הצוואה הינה, בראש ובראשונה, מניעת סכסוכים בין היורשים העתידיים והסדרה של חלוקת הרכוש בהתאם לרצון המצווה או על מנת למנוע מיורשיו על-פי החוק לרשת אותו במצבים שונים.

דוגמאות למקרים בהם קיים אינטרס לערוך צוואה

  • אדם המעוניין שיורשיו על-פי החוק יירשו רק חלק מרכושו או המעוניין להוריש נכסים מסוימים באופן פרטני לכל יורש או שהוא מבקש להוריש חלק מסוים לאדם או גוף ספציפי בנוסף ליורשים על-פי החוק או במקום ליורשיו על-פי החוק.
  • אדם אשר חי עם בן זוג אשר יכול להיחשב כידוע בציבור שלו, ולצורך מניעת סכסוכים בין יורשיו על-פי החוק לבין הידוע בציבור, עורך צוואה אשר תפרט מה ייעשה ברכושו לאחר מותו.
  • אדם הנשוי בנישואין שניים ואשר רוצה לקבוע הסדרים הנוגעים לחלוקת רכושו בין ילדיו מנישואיו הראשונים לבין ילדיו מנישואיו השניים.
  • אדם המצוי בהליכי גירושין או אשר פרוד מבן זוגו ואשר אינו מעוניין שבן זוגו יירש אותו.
  • אדם או בני זוג מבוגרים ללא ילדים או אדם צעיר ללא ילדים וללא הורים אשר אינו מעוניין שצד ג' כלשהו ינסה לגזול ממנו את רכושו או אדם המעוניין להוריש את רכושו לאדם או גוף אשר טיפל בו והיה קרוב אליו במהלך חייו.

האם ניתן לוותר על ירושה של נכסים שהתקבלו בצוואה?

כל אדם אשר זכה בנכסים בהתאם לצוואה, יכול לוותר על זכותו. לדוגמה, כאשר קיימים בצוואה נכסים אשר גורמים לזכאי על פי הצוואה להוציא הוצאות כבדות לצורך קבלתם ו/או מימושם.

היכן מומלץ לערוך את הצוואה?

רצוי לערוך צוואה בפני עורך דין הבקיא בדיני הצוואות על מנת לנסח את הצוואה באופן מיטבי שיהא תואם את הוראות החוק וכן את רצונו של המצווה וזאת, על מנת למזער את אפשרות ביטולה של הצוואה או שינוי הוראותיה בניגוד לרצונו האמיתי של המצווה.

 

אין לראות במאמר זה משום ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי.

Open chat
המשרד זמין