לייעוץ ללא התחייבות:

ייפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך הינו מסמך משפטי המאפשר לאדם (המְמָנֶה) לתכנן את עתידו בשלב שבו הוא בעל יכולת ומסוגלות לקבל החלטות ולבצע פעולות. ההסדר המשפטי הנ"ל מאפשר לסייע ולתמוך באדם כאשר הוא יתקשה לנהל את ענייניו בעצמו ויהיה זקוק לסיוע של מיופי כח.

באמצעות ייפוי כוח מתמשך יכול אדם לקבוע כיצד ייראו חייו בעתיד אם יגיע למצב שבו לא יהיה מסוגל לקבל החלטות או לנהל את ענייניו בהיבטים מסוימים (לדוגמה, בשל תאונה שעבר או מחלה קוגניטיבית) ולמנות מראש אנשים שהוא סומך עליהם כמיופי כוח אשר יפעלו בשמו ועבורו בתחומים שונים הנוגעים לחייו כגון, בעניינים רכושיים, בעניינים אישיים ובעניינים רפואיים.

באפשרותו של האדם לשנות בכל עת שירצה את ייפוי הכוח המתמשך על ידי הפקדת ייפוי כוח מתמשך חדש הנוגע לאותם עניינים או להורות על ביטולו.

האדם שחותם על ייפוי כוח מתמשך ממנה, בדרך כלל, בן משפחה או אדם הקרוב אליו או איש מקצוע מהימן בעיניו אשר הוא סומך עליהם לשמש כמיופי כוחו ואשר הסכימו לשמש כמיופי כוח.

ייפוי כוח מתמשך לעניינים רכושיים משמעו מתן סמכות לקבל החלטות ולבצע פעולות הנוגעות, לדוגמה, לנכסיו של האדם, לכספים שלו, לזכויות ולהתחייבויות שלו לרבות ניהול חשבונות בנק, השקעת כספים, ביטוחים, קרנות פנסיה, ניהול נכסי נדל"ן או מיטלטלין.

ייפוי כוח מתמשך לעניינים אישיים משמעו מתן סמכות לקבל החלטות בעניינים כגון טיפול ברווחתו של האדם, באיכות חייו, בסיפוק צרכיו היומיומיים, בענייניו החברתיים, בשמירה על אורח חייו התרבותי והדתי, בדאגה לתעסוקה, לימודים או שיקום, בחירת מקום מגורים והתאמתו לצרכיו.

ייפוי כוח מתמשך לעניינים רפואיים משמעו מתן סמכות לקבל החלטות בעניינים רפואיים כגון מתן הסכמה לקבלת טיפולים, קבלת תרופות, ביצוע בדיקות רפואיות וכדומה.

ייפוי כוח מתמשך יכול להיערך, אך ורק, על ידי עורך דין שעבר הכשרה מתאימה וקיבל הסמכה לכך מאת האפוטרופוס הכללי.

על עורך המסמך להתרשם שהאדם המבקש לקבוע הוראות ביפוי כח מבין את משמעותו וכי ייפוי הכוח ניתן בהסכמה חופשית ומרצון בלי שהופעלו עליו לחץ או השפעה בלתי הוגנת וללא ניצול מצוקה או חולשה.

ייפוי הכוח המתמשך נכנס לתוקף רק כאשר ייקבע כי האדם אינו מסוגל להבין ולקבל החלטות באותם עניינים שנכללו בייפוי הכוח. האדם הממנה רשאי לקבוע בייפוי הכוח מה תהיה הדרך לקבוע שכבר אינו מסוגל לקבל בעצמו החלטות. באם לא תקבע הוראה בייפוי הכוח המתמשך בנוגע לכך, הרי שבהתאם לחוק, ייקבע הדבר באמצעות חוות דעת של מומחה ביחס לעניינים שבייפוי הכוח.

לאחר כניסת ייפוי הכוח המתמשך לתוקף, מיופה הכוח יבצע את תפקידו ויפעיל את סמכויותיו תוך שמירה מרבית על כבודו של האדם שמינה אותו, על רצונו, זכויותיו וחירויותיו, כאשר עליו לפעול לטובתו במסירות, בשקידה, במיומנות ובתום לב ולא לטובת אינטרסים אישיים שלו.

לסיכום נציין כי קיימת חשיבות לכל אדם ובכל גיל לדאוג כבר עתה לאופן ניהול ענייניו בעתיד, אם וככל שלא יוכל לעשות כן וזאת, באמצעות עריכת יפוי כח מתמשך.

 

אין לראות במאמר זה משום ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי.

Open chat
המשרד זמין