לייעוץ ללא התחייבות:

המשך עצות לקונים / מוכרים של דירת מגורים- חלק ב'

רכישה / מכירה של דירה הינה אחת העסקאות המשמעותיות בחייו של אדם. לפיכך, בטרם ביצוע עסקה שכזו, ראוי לבצע מספר בדיקות בטרם התקשרות בחוזה מחייב.

במאמרנו הקודם, דנו בבדיקות מומלצות לרוכשים ולמוכרים בטרם ביצוע עסקה במקרקעין: בדיקת השווי הראוי לדירה, עלות רכישה/מכירה של דירה ועלויות נלוות לביצוע העסקה.

להלן רשימת בדיקות מומלצות נוספות לרוכשים ולמוכרים לביצוע בטרם יתחייבו בעסקת מקרקעין.

מימון רכישת הדירה

לאחר שהחלטתם איזו דירה ברצונכם לרכוש ולאחר שווידאתם  מה המחיר הטוב ביותר מבחינתכם בו תוכלו לרכוש את הדירה, עליכם לוודא לאחר קיזוז ההון המצוי בידיכם, האם תוכלו לקבל כמשכנתא את יתרת הסכום לתשלום עבור הדירה. לכן, יש לגשת למספר בנקים / חברות ביטוח, לבחון את מסלולי המימון השונים והריביות המוצעות ולבקש אישור עקרוני ללקיחת משכנתא, ועל ידי כך תדעו מהו התקציב שיהיה בידיכם לצורך רכישת הדירה.

בדיקת הדירה הנרכשת

אם הנכם רוכשים, קיימת חשיבות גדולה לוודא שהדירה נבנתה על-פי היתר הבניה וללא חריגות בנייה באמצעות שמאי / אדריכל מוסמך וזאת, מאחר ששווי הדירה נקבע, בין היתר, בהתאם למצבה החוקי והתכנוני. לעיתים, במידה וקיימות חריגות בניה בדירה, המצב עשוי להשפיע על האפשרות לקבל משכנתא לצורך רכישתה. הדבר אף משפיע מהותית על שוויה של הדירה.

אם הנכם מוכרים, קיימת גם כן חשיבות לוודא שהדירה הנמכרת נבנתה ללא חריגות בניה שכן, במידה והדבר יתגלה לאחר המכר, הרוכשים עשויים לתבוע אתכם בגין כך, לדרוש החזר חלקי מן התמורה ששולמה או אף לבקש את ביטולו של חוזה המכר תוך תשלום פיצוי לרוכשים.

בדיקת מערכות הדירה

בטרם חתימה על חוזה רכישה של דירה, מומלץ לערוך מספר בדיקות בנוגע למצב התפעולי של המערכות בדירה, ובין היתר: לבדוק שאין רטיבות וסימני עובש בדירה ובמיוחד בחדרים פנימיים ללא איוורור נאות, כמו חדרי אמבטיה ושירותים ; לבדוק שמערכות האינסטלציה בדירה פועלות באופן תקין ; לבדוק שמערכות החשמל בכל חלקי הדירה פועלות באופן תקין ; לבדוק שמכשירים חשמליים הקיימים בדירה ואשר מעצם חיבורם מתוכננים להישאר בה, כמו תריסים חשמליים ומזגנים, פועלים באופן תקין.

בדיקת הקונה או המוכר של הדירה איתו הנך מתעתד להתקשר בעסקה

קיימת חשיבות ליכולת הכלכלית של האדם אשר עימו הנכם מתכוונים להתקשר בעסקת המכר. אם הרוכש מצוי בהליכי פשיטת רגל אזי קיימת סבירות גבוהה שלא יוכל לקבל משכנתא בבנק ולכן יקשה עליו לשלם עבור דירתכם.

 

אין לראות במאמר זה משום ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי.

Open chat
המשרד זמין