לייעוץ ללא התחייבות:

הטבת מס לעולה חדש ברכישת זכות במקרקעין

אדם הרוכש זכות במקרקעין מחויב על-פי החוק בישראל בתשלום מס רכישה למדינה אשר גובהו נקבע בהתאם למדרגות מס המתעדכנות אחת לשנה.

עולים חדשים זכאים להנחה בתשלום מס רכישה עבור נכס מקרקעין שרכשו בישראל בתקופה שבין שנה לפני עלייתם לישראל ועד ל-7 שנים מיום עלייתם לארץ, כאשר תקופה זו לא תכלול שירות בצה"ל או בשירות לאומי.

ההנחה במס רכישה יכולה להינתן לעולים חדשים בשלושה מקרים:

  1. בעת רכישת דירת מגורים על ידי העולה החדש או דירה המשמשת גם למגוריו וגם לעסקו של העולה.
  2. ברכישת זכות במקרקעין לבית עסק על ידי העולה החדש על מנת שישמש לעסק שהעולה או קרובו של העולה עובד בו. התקנות קובעות כי "קרוב" לעולה נחשב בן זוג, הורה, צאצא בן הזוג, אח ואחות של העולה.
  3. ברכישת קרקע פנויה על ידי העולה החדש לצורך בניית דירה למגורים או עסק כאמור.

יודגש כי במידה והרכישה של הזכות במקרקעין נעשתה בידי שני בני זוג אשר רק אחד מהם הינו עולה חדש, ההנחה במס רכישה תינתן כאילו העולה רכש את הזכות לבדו. ההנחה במס רכישה תינתן גם כאשר שני יחידים, אשר אחד מהם הינו עולה חדש, רכשו מקרקעין והם יינשאו בתוך 12 חודשים מיום רכישת המקרקעין.

יש לשים לב כי את ההטבה במס רכישה ניתן לקבל פעם אחת בלבד עבור דירת מגורים ופעם אחת בלבד עבור עסק.

עולה חדש אשר ירכוש נכס מקרקעין בתקופה שמיום 16.01.2022 ועד ליום 15.01.2023, יחולו עליו שיעורי מס רכישה כמפורט להלן:

0.5% על חלק השווי של נכס המקרקעין של עד 1,902,945 ₪.

5% על חלק השווי של נכס המקרקעין שעולה על 1,902,945 ₪.

עוד נדגיש כי במקרה שמדובר בדירת המגורים היחידה של הרוכש, אשר הינו עולה חדש, ייתכנו שיעורי מס נמוכים יותר מן ההטבה המפורטת במסגרת מאמר זה ומשכך, יש להתייעץ עם עורך דין הבקיא בתחום טרם ביצוע עסקת רכישת המקרקעין.

 

אין לראות במאמר זה משום ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי.

Open chat
המשרד זמין