לייעוץ ללא התחייבות:

פיצוי בגין איחור בהמראה / נחיתה של טיסה ו/או ביטולה ושינוי בתנאיה

חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה), התשע"ב-2012, הוא חוק ישראלי המחייב את חברת התעופה להסדיר את זכויות הנוסעים בעת ביטול טיסה, עיכוב טיסה והקדמת טיסה מצידן.

המצבים אשר מזכים נוסע בקבלת הטבות מחברת התעופה הינם כמפורט להלן:

  1. כאשר הטיסה בוטלה על ידי חברת התעופה או כאשר מועד המראת הטיסה נדחה או הוקדם ביותר מ-8 שעות ממועד ההמראה המקורי, והנוסע קיבל הודעה על כך פחות מ-14 יום לפני מועד הטיסה, תיחשב הטיסה ל"טיסה שבוטלה" על-פי החוק המזכה את הנוסע לשירותי סיוע (לינה במלון אם המדובר בעיכוב לילה, שירותי הסעה לשדה התעופה וממנו, מזון, שתייה ושירותי תקשורת), כרטיס טיסה חלופי או השבת ערכו וכן לפיצוי כספי.
  2. כאשר מועד המראת הטיסה נדחה בין שעתיים ל-5 שעות, זכאי הנוסע לקבל מחברת התעופה מזון, משקאות ושירותי תקשורת.
  3. כאשר מועד המראת הטיסה נדחה בין 5 שעות ועד ל-8 שעות, זכאי הנוסע לקבל מחברת התעופה מזון, משקאות ושירותי תקשורת וכן לכרטיס טיסה חלופי או החזר העלות שלו, ואם כרטיס הטיסה החלופי הינו ליום שלמחרת, יהיה זכאי גם לשירותי לינה והסעה.
  4. כאשר מדובר על מצב בו חברת התעופה מסרבת להטיס נוסע על אף שהונפק לו כרטיס טיסה עקב רישום יתר של נוסעים, על חברת התעופה לבדוק בקרב הנוסעים האם יש נוסע המוכן לוותר על מקומו בטיסה תמורת פיצוי מוסכם. במידה שלא נמצא נוסע המוכן לוותר על מקומו בטיסה, זכאי הנוסע לקבל שירותי סיוע, פיצוי כספי וכרטיס טיסה חלופי או החזר העלות שלו.
  5. כאשר חברת התעופה מבצעת שינוי בתנאי כרטיס הטיסה כגון העברת נוסע ממחלקה ברמה גבוהה למחלקה ברמה נמוכה, זכאי הנוסע לפיצוי.

סכום הפיצוי משתנה בהתאם למרחק ממדינת המוצא אל מדינת היעד.

החוק הישראלי חל על כל חברות התעופה הממריאות מישראל והנוחתות בישראל ואף על טיסות פנים.

כאשר הנוסע טס באחת מחברות התעופה הזרות הפועלות באירופה ניתן להחיל את הדין האירופי הקובע כי במקרה בו חל עיכוב במועד נחיתת המטוס של מעל ל-3 שעות, זכאי הנוסע לתשלום פיצוי בהתאם למרחק ממדינת המוצא אל מדינת היעד, כפי שהוא זכאי במקרה בו הטיסה בוטלה או שחברת התעופה סירבה להטיסו. במקרה של רישום יתר הדין האירופי חל לגבי כל טיסה שהמריאה מאחת ממדינות האיחוד האירופי (על ידי כל חברת תעופה) או כל טיסה שנחתה באחת ממדינות האיחוד האירופי (ובלבד שלחברת התעופה קיימים משרדים ראשיים באיחוד האירופי).

להלן טבלה אשר בהתאם לה נקבע הפיצוי הכספי שלו זכאי הנוסע:

 

אין לראות במאמר זה משום ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי.

Open chat
המשרד זמין